Ważne informacje NFZ
Bieżące komunikaty NFZ
 
10.05.2013 r.
 
Komunikat w sprawie wystawiania recept na leki/wyroby medyczne dla pacjentów przebywających w szpitalu - przypomnienie

 
"W związku ze stwierdzonymi w wyniku weryfikacji sprawozdawczości POZ i SZP przypadkami wystawiania recept na leki/wyroby medyczne dla Pacjentów przebywających w szpitalu przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 35 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, leki i materiały medyczne stosowane w trakcie hospitalizacji (lub innego pobytu stacjonarnego) winien zapewnić pacjentowi nieodpłatnie szpital.
 
Wymaganie w takim przypadku od pacjenta lub jego opiekunów dostarczenia własnych leków/wyrobów medycznych celem stosowania w trakcie hospitalizacji stanowi naruszenie praw pacjentów i nieuzasadnione obciążenie ich kosztami leczenia, będące podstawą do nałożenia na świadczeniodawcę kary umownej, zgodnie z par. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a Ogólnych Warunków Umów.
 
Potwierdzone w wyniku w/w weryfikacji przypadki będą przedmiotem szczegółowego postępowania wyjaśniającego."(NFZ)
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel.( 12)  29 88 166
 
Kontakt

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

(12) 278 49 41
(12) 289 03 30